ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment