สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ ๑) ๑ รายการ ของสำนักอธิการบดี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment