ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายใน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยแบบอัติโนมัติจำนวน ๑ ระบบ

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment