ประกาศสอบราคากลางจ้างตรวจโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่         ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment