สอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment