ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment