ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 4 เครื่อง ของกองนโยบายและแผน

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment