ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการคือ                    1. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด                                        2. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 3 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment