ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment