ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment