ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 4 (ตึกโรงอาหาร) ด้วยวิธีพิเศษ

ราคากลาง

Leave a Comment