ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment