ราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment