ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment