ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment