ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่เสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ จำนวน 76 ชิ้น

ประกาศ

Leave a Comment