ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายในจำนวน ๑ คัน

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment