ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment