ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment