จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

Leave a Comment