ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

Leave a Comment