เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

 

Leave a Comment