ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment