จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในเขตเมือง เพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment