จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment