จ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment