ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment