ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศขายทอดตลาด

Leave a Comment