ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่ไอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment