ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา

Leave a Comment