งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอ ด้วย 3D hologram จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3D

Leave a Comment