เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด วงเงิน 500,000 บาท ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment