ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานจัดซื้อชุดฝึกอบรมออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,800,000 บาท  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment