ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและสาธิต จำนวน 52 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะ และสาธิต จำนวน 52 รายการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City
ประกาศยกเลิกประกวดราคา

Leave a Comment