ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะ

Leave a Comment