ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

Leave a Comment