ประกาศประกวดราคา รายการ จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill, Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ upskill

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment