จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

BOQ

ขอบเขตงาน ปรับปรุงสนาม สิ่งทอ

แบบPDFงานสนามเอนกประสงค์

Leave a Comment