ชุดฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบัณฑิตทักษะสูง (Up skill, Re skill, Startup) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment