แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

1. จัดจ้างทำระบบ e-Learning Platform Open Online Course โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course
2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Leave a Comment