ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment