งานชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื้อ กทม.1 ชุด

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment