ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

Leave a Comment