ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment