ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

ขอบเขตของงาน

ราคากลาง

Leave a Comment