ประกาศผู้ชนะ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ

Leave a Comment