ประกวดราคาซื้อชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความสูงสำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

Leave a Comment