รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment