ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

Leave a Comment