ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Comment